Thursday, November 1, 2012

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αρχαιολόγων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συμπληρώθηκαν ήδη έξι χρόνια από τη μονιμοποίηση μεγάλου αριθμού ενεργών αρχαιολόγων, με βάση το Π.Δ. 164/2004 (Διάταγμα Παυλόπουλου), ικανοποιώντας το δίκαιο αίτημα μας για εργασιακή αποκατάσταση στο αντίστοιχο επιστημονικό μας πεδίο, και στελεχώνοντας, ταυτόχρονα την Αρχαιολογική Υπηρεσία με έμπειρα στελέχη.

Αυτό το επιστημονικό προσωπικό, πανελλαδικά, απέκτησε την εμπειρία του, απασχολούμενο σε εκτέλεση αρχαιολογικού έργου, με σύναψη ποικιλόμορφων συμβάσεων εργασίας. Είτε απ’ ευθείας με Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε με Ν.Π.Δ.Δ. ή τέλος με τρίτους (κυρίως ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρείες), οι οποίοι εκτελούσαν δημόσια έργα, όπου και προηγήθηκαν σωστικές ανασκαφές, πάντα υπό την επίβλεψη και κατόπιν υποδείξεως των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η συνολική αποκτηθείσα προϋπηρεσία, αναγνωρισμένη από το Α.Σ.Ε.Π., ενώ κατέστησε δυνατή τη μονιμοποίησή μας, εν τούτοις, δεν λογίζεται, μέχρι σήμερα, ως τέτοια για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, των ίδιων προσώπων-υπαλλήλων. Το αντιφατικό του πράγματος, αφορά στις συμβάσεις εργασίες προσωπικού, σε εποπτευόμενους φορείς εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου (ΤΔΠΕΑΕ) και σε δημόσια τεχνικά έργα (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΜΕΤΡΟ κ.α.).

Με λίγα λόγια, με την παραπάνω αναντιστοιχία πραγματικού χρόνου υπηρεσίας-υπηρεσιακής κατάστασης (βαθμός, μισθολογικό κλιμάκιο), αδικείται η πλειονότητα των νεότερων συναδέλφων, αλλά και αρκετών παλαιότερων, για τους οποίους εκκρεμεί η ενσωμάτωση παρόμοιας, κατά το παρελθόν, προϋπηρεσίας στη συνολική τους υπηρεσία. Τα παρεπόμενα αποβαίνουν εις βάρος τόσο της ανέλιξης συναδέλφων, όσο και της οικονομικής κατάστασης όλων μας, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια φθίνει με δραματικό ρυθμό.

Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβούλια, αναδεικνύει, έστω και κατά συγκυρία, μία άλλη πτυχή του επίμαχου προβλήματος της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, αυτή της ευρύτερης συμμετοχής στα κοινά και της πολυφωνικής εκπροσώπησης. Ενώ το εκλογικό σώμα για το Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Αρχαιολόγοι Ι.Δ.Α.Χ.), υπολογίζεται στα 600 περίπου μέλη, το δικαίωμα του ‘εκλέγεσθαι’, έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι συνάδελφοι Β΄ & Γ΄ βαθμού, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους 200. Με λίγα λόγια, αποκλείονται αυτομάτως περισσότερα από τα 4/6 του εκλογικού σώματος!! Είναι βέβαιο, ότι με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία επιπλέον 3,5 χρόνων (δηλ. το μισό του ανώτερου ορίου των 7 χρόνων που προβλέπει ο Ν.4024/2011), οι παραπάνω αναλογίες θα ήταν ριζικά διαφορετικές από τις υπάρχουσες, με σαφώς περισσότερους συναδέλφους, τουλάχιστον, να αποκτούν το δικαίωμα του ‘εκλέγεσθαι’.

Η ΝΕ.ΚΙ.Α., από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της (2007), έστω και με την μικρή εκπροσώπησή της στις δύο τελευταίες αρχαιρεσίες, με μία μόνο έδρα στο Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, έβαλε ως προτεραιότητά της, την προώθηση του θέματος της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό, και με την πίστη της ευτυχούς κατάληξης προς όφελος όλων των συναδέλφων και της Υπηρεσίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών των μελών του Σ.Ε.Α., για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, με σκοπό την ανάδειξη του προβλήματος και την προώθησή του, μέσω των συλλογικών οργάνων και στην πολιτική ηγεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι καλούνται να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, χρόνο υπηρεσίας προς αναγνώριση, υπηρεσία εκτέλεσης ) στο συνημμένο έντυπο καταγραφής και να το αποστείλουν στο email της ΝΕΚΙΑ (nekiarx@gmail.com), διαδίδοντάς το παράλληλα και σε άλλους συναδέλφους, ΓΙΑΤΙ:

                                                                   ΕΜΑΣ ΑΦΟΡΑ!!


Πίνακας Μη Αναγνωρισμένης Προϋπηρεσίας


Monday, March 5, 2012

Απολύσεις

Τον τελευταίο καιρό οι νεότεροι υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας λαμβάνουν πολύ ανησυχητικά μηνύματα. Δεν έχουν να παλέψουν μόνο με τις τρομακτικές μειώσεις μισθών, με τις όλο και δυσχερέστερες συνθήκες δουλειάς, με την κλεμμένη τους προϋπηρεσία, με την υπονομευμένη τους χρησιμότητα και αξιοπρέπεια, αλλά και με μια επίμονη απειλή για τις θέσεις εργασίας τους. Απειλή που μπορεί να αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους αυτής της χώρας, στην περίπτωσή τους όμως δείχνει να αποκτά λίγο πιο προσωπικό χαρακτήρα. Τελευταίο παράδειγμα, κάποια δημοσιεύματα του Τύπου που προτείνουν μάλιστα έναν νέο τρόπο απόλυσης των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Πολλοί θα πουν πως ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν υφίσταται. Πως η αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα στόχο έχει την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του, στο πλαίσιο της "τιτάνιας προσπάθειας για τη σωτηρία της χώρας". Και πως, στην τελική, ένα δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Συμφωνούμε μαζί τους σε όλα. Έχουμε όμως να πούμε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Γι’ αυτό καλούμε τον ΣΕΑ να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση ως προς το τι είδους Σύλλογος είναι. Είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν ή κάποια μικρή ελίτ θα προσπαθήσει και πάλι να διασφαλίσει το παντεσπάνι της;

Monday, February 20, 2012

Οι καταστροφές της μνήμης μας

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της προηγούμενης Κυριακής ακούστηκαν πολλές «ρεαλιστικές» φωνές που μακριά από ανόητους συναισθηματισμούς προσπάθησαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Στο θρήνο λοιπόν για τα κατεστραμμένα κτίρια αντέτειναν το θρήνο για τις κατεστραμμένες μας ζωές. Τόνισαν με επιμονή το ρόλο των ηθικών αυτουργών που όπλισαν το χέρι των φυσικών. Και κατέληξαν, οι πιο τολμηρές από αυτές, στο γνωστό σύνθημα που απαιτεί την καταστροφή του κτιρίου του Κοινοβουλίου.

Αυτά είπαν οι ρεαλιστικές φωνές. Όμως, τόσες ημέρες μετά την πυρπόληση των ιστορικών κτιρίων του κέντρου της Αθήνας, η ζωή των υπολοίπων Ελλήνων δεν έχει βελτιωθεί. Ο μισθός τους δεν αυξήθηκε, τα χρέη τους δεν αποπληρώθηκαν, οι ίδιοι εξακολουθούν να μην έχουν δουλειά, τα παιδιά τους εξακολουθούν να μην έχουν βιβλία και οι γέροντες γονείς τους παραμένουν δίχως φάρμακα. Άρα μάλλον η λύση στα προβλήματά τους δεν ήταν το κάψιμο των κτιρίων. Ίσως μάλιστα τους προσθέσει ένα ακόμα βάρος στην ψυχή η υφέρπουσα μυρωδιά καμένου που θα νιώσουν αν θελήσουν να παρακολουθήσουν μια ταινία σε έναν από τους κινηματογράφους που επλήγησαν. Το ίδιο βάρος που ίσως νιώθουν ακούγοντας τα παιδιά τους, τη γενιά του ΔΝΤ, να ρωτούν τους ίδιους και τους παππούδες τους, τις γενιές της Αντίστασης και του Πολυτεχνείου: «γιατί πάλεψες, λοιπόν;». Ποιος αλήθεια απαντά «για να δω το κτίριο της Βουλής να καίγεται»;

Οι ρεαλιστικές φωνές μιλούν, τέλος, και για ενόχους εσχάτης προδοσίας που πρέπει να τιμωρηθούν. Ασφαλώς! Με όλη την αυστηρότητα του νόμου και χωρίς ελαφρυντικό! Όμως και οι ένοχοι για την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας; Ή ίσως και οι ένοχοι για φανατισμό και υποδαύλιση των παθών;

Σε αυτές τις φωνές λοιπόν εμείς απαντούμε ότι ο ρεαλισμός τους μας φαίνεται ισοπεδωτικός. Γνωρίζουμε ποιοι ευθύνονται για τη διαλυμένη μας ζωή όμως θέλουμε να δούμε και τα πρόσωπα αυτών που ευθύνονται για την κατεστραμμένη μας πόλη. Και κυρίως, απαιτούμε την τιμωρία όλων.

Monday, January 30, 2012

Το πρώτο εξάμηνο θητείας της ΝΕΚΙΑ στο νέο ΔΣ του ΣΕΑ

Το πρώτο εξάμηνο θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Α. συνέπεσε χρονικά με ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές τόσο για την χώρα όσο και για την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του Πολυνομοσχεδίου, οι εφεδρείες, το ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο επέφεραν ισχυρό πλήγμα σε όλον τον Δημόσιο Τομέα και αναπόφευκτα αποδυνάμωσαν την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Κοντά σε αυτά, η προειλημμένη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για συγχωνεύσεις Εφορειών Αρχαιοτήτων και μετακινήσεις προσωπικού καθώς και το πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων που υιοθετούνται διαρκώς για την επιτάχυνση της διενέργειας των αρχαιολογικών ερευνών προκειμένου να προσελκυστούν ιδιωτικές επενδύσεις, προκάλεσαν πολλές αναταραχές αλλά και ζυμώσεις εντός του Συλλόγου.

Σε όλη αυτή την περίοδο, σε όλες τις διαβουλεύσεις, σε όλα τα διλήμματα, σε όλες τις δύσκολες αποφάσεις που κλήθηκε να λάβει ο Σύλλογος, η ΝΕΚΙΑ ήταν πάντα παρούσα. Βρισκόταν σταθερά στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων και των δράσεων που συναποφασίστηκαν, στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, στις επιτροπές που δημιουργήθηκαν, στην υποβολή εφικτών προτάσεων, εμμένοντας σταθερά στην αναγκαιότητα για ουσιαστικό διάλογο και εποικοδομητική συνεργασία. Υποστήριξε τις απόψεις της χωρίς κραυγές και ψεύτικες εκρήξεις, πάντα όμως με σθένος και παρρησία, χωρίς να φοβάται να φανεί αντιπαθής ή να συγκρουστεί όταν χρειαζόταν.

Το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, όλοι το γνωρίζουμε. Η αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα, η εφαρμογή των εξαγγελθεισών συγχωνεύσεων, η επαπειλούμενη απόλυση δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, η άκριτη εκμετάλλευση των μνημείων είναι μπροστά μας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θα πρέπει ακόμη πιο ψύχραιμα και αποφασιστικά να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση εναντίον των μελών του και κάθε προσπάθεια απαξίωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα της.

Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας πάντα ως γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και του δικαιώματος όλων μας να υπηρετούμε αξιοπρεπώς το καθήκον της προστασίας των αρχαιοτήτων, η ΝΕΚΙΑ θα είναι πάντα παρούσα και θα συνεχίσει υπεύθυνα και σταθερά την πορεία της.

Για το επόμενο εξάμηνο, η Νέα Κίνηση Αρχαιολόγων θα εκπροσωπείται στο ΔΣ του ΣΕΑ από τον συνάδελφο Άρη Τσαραβόπουλο.

Friday, September 30, 2011

ΕΠΤΑ ΜΕΡΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΣΙΤΣΑ, 1-7 Οκτωβρίου 2011

Οι εργαζόμενοι παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δίνουμε ζωή στον πεζόδρομο της Τοσίτσα με πολιτιστικές δράσεις.
Καλούμε τους κατοίκους της Αθήνας, καλλιτέχνες και εικαστικούς να συμμετέχουν και να πλαισιώσουν τις δράσεις.
Ο πολιτισμός ανήκει σε όλους και δεν καταργείται, δεν συγχωνεύεται, δεν μπαίνει σε εφεδρεία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΠΟΤ (ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ)

Συμμετέχουν: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Εθνικό Θέατρο, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
Σάββατο 1/10
Από τις 11.00 τραπεζάκια έξω για καφέ και αναψυχή
12.00 Δραστηριότητες για παιδιά
Θέατρο δρόμου από την Εύα Τσούρου και τη Βίκυ Κουσουμή
12.00, 12.45, 13.30 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δείξε μου ένα κτίριο της Τοσίτσα να σου πω τι έχει μέσα» (από τις αρχαιολόγους Εβίτα Τσιώλη, Βιβή Βαμβακοπούλου και τη σχεδιάστρια Γιωργία Δαλακούρα)
12.00 Προβολή αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ για παιδιά από το φεστιβάλ ΑΓΩΝ TO.RA.KE. του Φ. Κουτσαφτή, με θέμα την πανοπλία των Δενδρών (22’)
12.30 Προβολή αρχαιολογικού-εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ "Δίολκος για 1500 χρόνια", Θ. Τάσσιος, Γ. Πολύζος, Ν. Μήκας (22')
14.00 Ανοιχτό μάθημα κρουστών από τον Νίκο Τουλιάτο και τους μαθητές της σχολής θεάτρου ΔΗΛΟΣ της Δήμητρας Χατούπη
17.00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ Berlin Brides, Balkan Λaika, Θέμος Σκανδάμης, Jazz mates
Κυριακή 2/10
Από τις 10.00 τραπεζάκια έξω
11.00 Ο Μάγος Ατούκα μαγεύει τα παιδιά!
11.00 Προβολή αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ για παιδιά από το φεστιβάλ ΑΓΩΝ TO.RA.KE. του Φ. Κουτσαφτή, με θέμα την πανοπλία των Δενδρών (22’)

Friday, May 27, 2011

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Π.Δ. 164/2004

ΠΡΟΣ: Συντάκτες εργατικού, εσωτερικών, πολιτιστικού

Σας καλούμε τη Δευτέρα 30 Μάη στη 1 μ. στο αμφιθέατρο της ΑΔΕΔΥ
(Φιλελλήνων και Ψύλλα 2 Αθήνα)
σε κοινή συνέντευξη τύπου των σωματείων που συνυπογράφουν το κάλεσμα

Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, αντί να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, χρησιμοποιούνται συμβασιούχοι, με πρόφαση την κάλυψη εκτάκτων, αλλά στην πραγματικότητα για να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών.

Σαν να μην έφτανε το πολυετές καθεστώς εργασιακής και πολιτικής ομηρίας, με τους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του ΠΔ 164/2004 (ευρύτερα γνωστό ως «Π.Δ. Παυλόπουλου»), εργαζόμενοι με πολλά έτη προϋπηρεσίας και συχνά με ειδικευμένες δεξιότητες και σπουδές στερούνται πλέον και το δικαίωμα στην εργασία. Η προϋπηρεσία, η εμπειρία και η υψηλή εξειδίκευση, που αποκτούν οι εργαζόμενοι κάθε ειδικότητας, αντί να θεωρούνται προσόντα για πρόσληψη, μετατρέπονται σε μειονέκτημα για τον εργαζόμενο, αποτελώντας -κατά παγκόσμια πρωτοτυπία- λόγο και αιτία απόλυσης.

Sunday, May 1, 2011

Αλλαγή εκπροσώπου της ΝΕΚΙΑ στο ΔΣ του ΣΕΑ

Σύμφωνα με την πάγια τακτική και δέσμευση της ΝΕΚΙΑ για εναλλαγή των εκπροσώπων της στο ΔΣ του ΣΕΑ, τον Στράτο Καραγιαννάκη θα αντικαταστήσει από τον Μάιο του 2011 η Ειρήνη Βρεττού.

Tuesday, April 12, 2011

Η Συγκρότηση Προεδρείου στον Σ.Ε.Α. και η Mετάθεση Eυθυνών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζετε, στις 10 Απριλίου 2011 συνήλθε το νέο ΔΣ του ΣΕΑ, με σκοπό τη συγκρότηση Προεδρείου, μετά τις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2011 και την πρώτη αλλά άκαρπη συνάντηση της 29ης Μαρτίου 2011.

Δυστυχώς, δεν επιτεύχθηκε σύγκλιση για τη δημιουργία διαπαραταξιακού Προεδρείου, αφού ΕΑΚ και ΕΣΔΑ έμειναν ανυποχώρητες η καθεμία στην αρχική της πρόταση. Το ότι η συνύπαρξη και η συνεργασία προϋποθέτουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και χειραγώγηση του εγωϊσμού και των φιλοδοξιών είναι αυτονόητο, δυστυχώς όμως όχι για όλους. Τελικά, η εκλογή προεδρείου κατέστη δυνατή με την παράδοξη αλλά προαποφασισμένη τελικά σύμπραξη της ΕΑΚ και της Πρωτοβουλίας Αρχαιολόγων.

Η ΝΕΚΙΑ ψήφισε λευκό σε όλες τις ψηφοφορίες και δεν αποδέχτηκε τη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα που της προτάθηκε για το Προεδρείο, καθώς είχε εξαρχής δηλώσει στο ΔΣ αλλά και δημόσια, πως θα συμμετείχε μόνο σε διαπαραταξιακή σύνθεση, αποκλείοντας κάθε είδους μεθοδεύσεις, τεχνάσματα ή ψευτοδιλήμματα. Η κίνηση αυτή ανταποκρίνεται στις απόψεις των μελών της που, ναι μεν αναγνωρίζουν το, έστω και κατά 0,5%, προβάδισμα της ΕΑΚ, όμως διαφωνούν με το δεδομένο πλαίσιο συγκρότησης προεδρείου, στο οποίο μάλιστα η ΕΑΚ έθετε ως προαπαιτούμενο για συμμετοχή την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των θέσεών της. Επομένως, μάλλον είχε ήδη εξασφαλίσει κατά τις παραταξιακές συναντήσεις αυτήν την ανεπιφύλακτη αποδοχή από την Πρωτοβουλία Αρχαιολόγων (!), οπότε δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουμε περαιτέρω για να βρούμε όλοι μαζί νέους κοινούς τόπους…

Βέβαια, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, εάν οι ψηφοφόροι της ΕΑΚ αυτό που επιθυμούσαν ήταν τελικά μια συνεργασία με την Πρωτοβουλία Αρχαιολόγων ή οι εάν οι ψηφοφόροι της ΕΣΔΑ δεν ήθελαν εκπροσώπηση στο Προεδρείο, μόνο και μόνο επειδή κάποιος ή κάποιοι ήθελαν να γίνουν Πρόεδροι, αλλά αυτό μένει να απαντηθεί...

Friday, April 8, 2011

Για τη συγκρότηση προεδρείου στον Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

     οι πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων ανέδειξαν ένα αποτέλεσμα που αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα καθώς και τον συσχετισμό δυνάμεων. Η ΝΕ.ΚΙ.Α. ανέγνωσε εξ αρχής στα αποτελέσματα των εκλογών τις τάσεις που υπάρχουν μεταξύ των συναδέλφων για δημιουργική συνύπαρξη και συνεργασία όλων μας. Οι συγκυρίες άλλωστε το επιβάλλουν.

Κρίνοντας από την εργασιακή μας καθημερινότητα, θεωρούμε ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων επιθυμεί τη δυναμική εκπροσώπηση του κλάδου σε επερχόμενες διεκδικήσεις μας προς όφελος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των Μνημείων και όχι δείγματα αμηχανίας και δυσλειτουργίας, όπως η αδυναμία συγκρότησης προεδρείου.

Σταθεροί λοιπόν στις εξαγγελίες μας, αλλά κυρίως στις αρχές μας, τιμώντας την ψήφο κάθε συναδέλφου, υποστηρίζουμε τη συγκρότηση διαπαραταξιακού προεδρείου αποκλείοντας κάθε είδους μεθοδεύσεις, τεχνάσματα ή ψευτοδιλήμματα.

Ως ΝΕ.ΚΙ.Α., θα λειτουργήσουμε με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας, συνθετικά, χωρίς εξαρτήσεις και συμβιβασμούς, επιδιώκοντας τουλάχιστον τα αυτονόητα για τον κλάδο και τα μνημεία: ουσιαστικό ρόλο του ΣΕΑ στη συζήτηση για τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Τ., αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε δημόσια έργα και σε Ν.Π.Ι.Δ. και συνεπώς μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων αναλόγως με την πραγματική εμπειρία τους, διασφάλιση των επιστημονικών και εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου (εκπαιδευτικές άδειες, αποζημίωση μετακινήσεων, μισθολόγιο, διαφάνεια στον τρόπο στελέχωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και στις υπηρεσιακές τοποθετήσεις συναδέλφων), ανάδειξη και κοινωνικοποίηση του αρχαιολογικού έργου.

Σας καλούμε όλους και από αυτό εδώ το βήμα σε μια δημιουργική συζήτηση για όλα όσα συμβαίνουν και πρόκειται να συμβούν στον κλάδο μας και στους χώρους που εργαζόμαστε και με χαρά θα δεχθούμε τις ιδέες, τις απόψεις και τις προτάσεις που θα θέλατε να συζητήσουμε και να μεταφέρουμε στο νέο Δ.Σ.

ΝΕ.ΚΙ.Α.
e-mail: nekiarx@gmail.com  

Thursday, March 24, 2011

Ο ελιτισμός από την καλή… κι από την ανάποδη..

Πόσες μέρες πέρασαν; 5-6 μετά τις εκλογές;

Ανταλλαγές «πυρών», εγωισμοί, ανεπίτρεπτοι χαρακτηρισμοί, ηγετικές και ελιτίστικες συμπεριφορές, διαγωνισμοί επιστημοσύνης και αγωνιστικότητας, ακόμη δεν αρχίσαμε…

Κατά τη λαϊκή ρήση «δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα», παρακολουθούμε έκπληκτοι τις τελευταίες ημέρες τη διαμάχη δύο «αρχαιολογικών blogs» για τα αποτελέσματα των εκλογών του ΣΕΑ!!!

Απ’ τη μια έχουμε τον gkav, ο οποίος, αν και δεν είναι πλέον μέλος του ΣΕΑ, επικρίνει την ΕΣΔΑ, που με την απόφαση των μελών της να «ανοίξει» τον σύλλογο στους ΙΔΑΧ και να συνεργαστεί με αλεξιπτωτιστές, τυχαίους και ανάξιους, μη αρχαιολόγους, τελικά έδωσε τα «κλειδιά» του συλλόγου στην ΕΑΚ, που, κατά τη γνώμη του, αποτελείται κατά κύριο λόγο από το ίδιο μείγμα μη αρχαιολόγων εργατοπατέρων και που επιπρόσθετα έχει την πρόθεση να γελοιοποιήσει τον σύλλογο, σύροντάς τον σε ακτιβιστικά happenings.

Από την άλλη, σηκώνει το γάντι ο διαχειριστής του blog που υποστηρίζει την ΕΑΚ και κατηγορεί τον gkav για ελιτισμό, τελικά όμως σπεύδει να του απαντήσει, επιδεικνύοντας τους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους και τη διάκριση μελών της ΕΑΚ στον γραπτό διαγωνισμό του 2004, μελών, που μάλιστα «βρίσκονται στην πρώτη δωδεκάδα τους» και που έχουν επίσης, ένα επιπλέον προσόν: συνδυάζουν τον ακτιβισμό με την επιστήμη… Γι’ αυτό, όπως επισημαίνεται, ο ΣΕΑ είναι «στα καλύτερα χέρια», καθώς η ΕΑΚ είναι «πρώτη δύναμη, εγγυητής της διαφάνειας και της πάλης».

Εμείς δεν επιθυμούμε να πάρουμε μέρος στη διαμάχη «του καλού και του κακού», άλλωστε, όπως λέει κι ο ποιητής, «πού να μαζεύεις τα χίλια κομματάκια του κάθε ανθρώπου»… Οφείλουμε, όμως, μιας και οι δύο αναφέρονται στη ΝΕΚΙΑ, να πούμε δύο πράγματα, σύμφωνα με τη δική μας ανάγνωση αυτής της διαμάχης:

Sunday, March 20, 2011

Η ΝΕ.ΚΙ.Α στο νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 2008 ξεκινήσαμε με τη ΝΕ.ΚΙ.Α. ένα ταξίδι στον χώρο της συλλογικής εκπροσώπησής μας στον Σ.Ε.Α. γνωρίζοντας, ότι ο δρόμος που επιλέξαμε τότε δεν ήταν ο εύκολος. Πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την κίνησή μας φορώντας τα δικά τους γυαλιά, εξάλλου δεν ήταν και το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου μια ακηδεμόνευτη από ιδεολογήματα και εξαρτήσεις ομάδα να θέλει να αρθρώσει τον δικό της λόγο. Όμως νομίζουμε, ότι ως ένα σημείο αποδείξαμε σε όλους τους αρχαιολόγους του ΥΠ.ΠΟ.Τ., που παρακολουθούν έστω και από μακριά τις εξελίξεις στον σύλλογό μας, ότι υπάρχει χώρος για πραγματικά ανεξάρτητες προτάσεις. Υπάρχει χώρος για πλουραλιστική και διαδραστική με όλους τους συναδέλφους επικοινωνία.

Σίγουρα δεν καταφέραμε όλα όσα θα θέλαμε, όμως λειτουργήσαμε έντιμα, συνθετικά και δημιουργικά, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Η ελευθερία μας να λειτουργούμε στο Δ.Σ. χωρίς εξαρτήσεις ήταν -και παραμένει- το σημαντικότερο κίνητρο για την απόφασή μας να διεκδικήσουμε εκ νέου την εκπροσώπησή μας και στις εκλογές του 2011, σε ακόμη δυσκολότερες συνθήκες.

Όπως όλοι γνωρίζετε, προτείναμε πρώτοι και εφαρμόσαμε την περιοδική εναλλαγή των αντιπροσώπων μας στο προηγούμενο Δ.Σ. του Σ.Ε.Α., για λόγους που επαρκώς έχουμε εξηγήσει. Αποδείχθηκε, παρά τις Κασσάνδρες, ότι το μοντέλο αυτό όχι μόνο λειτουργεί, αλλά μπορεί να επιφέρει και σημαντικές βελτιώσεις στην λειτουργία, όχι μόνο του Δ.Σ. αλλά και των συλλογικοτήτων που εκπροσωπούνται σε αυτό. Όπως είναι φυσικό, θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία και κατά την εκπροσώπησή μας στο νέο Δ.Σ., αμεσοδημοκρατικά και οριζόντια. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε σταθερά και αδιαπραγμάτευτα τα αυτονόητα για όλους τους συναδέλφους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟΤ, όπως, μεταξύ άλλων, είναι και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, την οποία μάλιστα θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε άμεσα.

Ευχαριστούμε όσους συναδέλφους μας στήριξαν και δεσμευόμαστε να λειτουργήσουμε και κατά τη θητεία μας στο νέο Δ.Σ. ακόμη πιο δημιουργικά και δυναμικά, συνεπείς στα γραφόμενα και στα λεγόμενά μας.

Κατανομή εδρών στο νέο Δ.Σ. του ΣΕΑ

ΕΑΚ       6
ΕΣΔΑ     6
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   2
ΝΕΚΙΑ   1 

Friday, March 18, 2011

Συμμετοχή στις εκλογές μελών με παλαιές οικονομικές εκκρεμότητες

Συνάδελφοι,

Μετά το ζήτημα που τέθηκε από την ΚΕΦΕ, για το αν συμφωνούμε να ψηφίσουν στις σημερινές εκλογές όσα μέλη του ΣΕΑ έχουν παλαιές οικονομικές εκκρεμότητες, σας ενημερώνουμε, ότι η Νέα Κίνηση Αρχαιολόγων δεν έχει αντίρρηση τα μέλη αυτά να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες, δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που όλοι βιώνουμε.

Λυπούμαστε πάρα πολύ, που η μοναδική παράταξη που δεν συμφωνεί σε αυτό είναι η "Πρωτοβουλία Αρχαιολόγων", που μάλλον δεν έχει αντιληφθεί, ούτε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ούτε την κρισιμότητα της κατάστασης, που απαιτεί τη συμμετοχή όλων στην εκλογική διαδικασία.  

Tuesday, March 15, 2011

Εκλογές ΣΕΑ 18-3-2011: Οι Θέσεις της Νέας Κίνησης Αρχαιολόγων

Για τη ΝΕ.ΚΙ.Α:

Στη Νέα Κίνηση Αρχαιολόγων ξεκινήσαμε όλοι από μια κοινή αφετηρία: Είμαστε φίλοι και συνεργάτες, που μοιράζονται κοινές ανησυχίες. Έχουμε όμως και την επίγνωση, πως προφανώς δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ως μάχιμοι αρχαιολόγοι, δεν είμαστε –και ούτε θέλουμε να γίνουμε- επαγγελματίες συνδικαλιστές, γι’ αυτό και ο λόγος μας δεν εγκλωβίζεται σε εύκολα και ανέξοδα συνδικαλιστικά τσιτάτα, που ποτέ δεν μιλούν για την ουσία, δεν κρυβόμαστε πίσω από τον εύηχο και άκαμπτο καταγγελτικό λόγο, που δεν προτείνει λύσεις και δεν χρησιμοποιούμε ως μέσο το κουτσομπολιό και την υπονόμευση άλλων συναδέλφων, προκειμένου για τη δική μας «παραταξιακή» επιβίωση.

Παρόλο που πολλοί προσπάθησαν, ατυχώς μάλλον, να μας χρωματίσουν, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι, η ΝΕΚΙΑ διέπεται από καθαρή πολιτική σκέψη, δεν υπακούει όμως ούτε σε «γραμμές», ούτε φέρει άλλου είδους κομματικές ή συντεχνιακές εξαρτήσεις. Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την εναλλαξιμότητα των μελών του συνδυασμού μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ, προκειμένου όλοι όσοι συμμετέχουν στη ΝΕΚΙΑ να αποκτήσουν αυτήν την εμπειρία και να έχει ο κάθε συνάδελφος την ευκαιρία να συμβάλει ενεργά με τις δικές του ιδέες στη λήψη αποφάσεων.

Όπως αποδείξαμε και κατά τη θητεία μας στο προηγούμενο ΔΣ, έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε, να προσπαθήσουμε και να παλέψουμε, μαζί με όσους συναδέλφους έχουν την ίδια διάθεση, για τη βελτίωση της εργασιακής μας πραγματικότητας, για τη διεκδίκηση αυτονόητων και δίκαιων αιτημάτων,

Friday, March 11, 2011

Ενημέρωση για τις εκλογές του ΣΕΑ

Συνάδελφοι,
όπως αναφέρεται και στη σημερινή ανακοίνωση της ΚΕΦΕ:

  • Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011. Μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εκλογικά τμήματα:
Στην Αθήνα, από τις 8.00 έως τις 18.00, στα γραφεία του ΣΕΑ, Ερμού 134-136, Αθήνα, τηλ. 210-3252214. Στην Θεσσαλονίκη, από τις 8.00 έως τις 18.00, στην αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρονίκου 6, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-830538, 2310-836973. Στην Λάρισα, από τις 8.00 έως τις 18.00, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Μεζούρλο, στην έδρα της ΙΕ’ ΕΠΚΑ, 3ο χλμ περιφερειακής οδού Λάρισας-Τρικάλων, 2413508200, 2410288083. Στα Ιωάννινα, από τις 9.00 έως τις 14.30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6 (Πάρκο Λιθαρίτσια), Ιωάννινα, 26510-25490, 26510-35498. Στο Ηράκλειο, από τις 9.00 έως τις 14.30, στην έδρα της 13ης ΕΒΑ, Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Ηράκλειο, τηλ. 2810-288484, 2810-288394. Στη Ρόδο, από τις 9.00 έως τις 14.30, στη Βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Οδός Ιπποτών, Ρόδος, 22410-25500, 22410-75674.

Thursday, February 17, 2011

ΝΕ.ΚΙ.Α: Απολογισμός θητείας, θέσεις και προτάσεις

Η λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ του ΣΕΑ συνεπάγεται την κατάθεση του απολογισμού των ενεργειών και πρωτοβουλιών που αναλάβαμε όλοι και κάθε εκπρόσωπος ξεχωριστά. Ο απολογισμός της ΝΕΚΙΑ για αυτή τη θητεία, σε συνάρτηση με τις γενικότερες θέσεις και προτάσεις που παραθέτει, είναι ο ακόλουθος:

Sunday, February 13, 2011

Οι αντιπρόσωποι της ΝΕ.ΚΙ.Α στο απερχόμενο Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

Συνάδελφοι,

με αφορμή τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. και εν όψει της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, σας ενημερώνουμε, ότι η Νέα Κίνηση Αρχαιολόγων στο απερχόμενο Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. είχε κυλιόμενη εκπροσώπηση από συνολικά έξι συναδέλφους, οι οποίοι ήταν οι εξής: 

Α΄ εξάμηνο:   Στράτος Καραγιαννάκης
Β΄ εξάμηνο:   Μανώλης Παναγιωτόπουλος
Γ' εξάμηνο:    Γιάννης Μαυροκεφαλίδης
Δ΄ εξάμηνο:   Δέδες Λιώνης
Ε΄ εξάμηνο:   Άρης Κυριαζής
ΣΤ΄ εξάμηνο: Ελισάβετ Σολωμού

Έχοντας όλοι πλέον αυτήν την εμπειρία, εξακολουθούμε να πιστεύουμε, πως η περιοδική εναλλαγή των αντιπροσώπων μας στο Δ.Σ. απέδειξε τελικά, ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην λειτουργία, όχι μόνο του Δ.Σ. αλλά και των συλλογικοτήτων που εκπροσωπούνται σε αυτό.

Thursday, February 10, 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΑ

Το Δ.Σ. του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 στις 9.00 π.μ.

στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών
Σίνα και Δαφνομήλη, έναντι του Γαλλικού Ινστιτούτου

Η Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών
4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
5. Ζητήματα που αφορούν τους αρχαιολόγους στο ΥΠΠΟΤ

Πηγή: ΣΕΑ

Tuesday, October 19, 2010

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 21/10/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ‏

Τα έκτροπα της 14ης Οκτωβρίου και η άσκηση αστυνομικής βίας στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης προκαλούν στους αρχαιολόγους, όπως σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη, οργή και αγανάκτηση δεδομένου ότι συντελέστηκε μια ανάρμοστη για τις αξίες του πολιτισμού μας πράξη. Η εισβολή δυνάμεων καταστολής, ανάμνηση των ραβδούχων του τυράννου Πεισίστρατου, στον κατ’ εξοχήν χώρο της δημοκρατίας υπονομεύει την άυλη αξία και το συμβολικό περιεχόμενο της Ακρόπολης. Η άσκηση βίας δηλώνει την πολιτική επιλογή να τηρηθεί άκαμπτη στάση απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων, που ως άλλοι ικέτες σε μια ύστατη προσπάθεια να ακουστεί ο λόγος τους, καταφεύγουν στο υπέρτατο σύμβολο δημοκρατίας, προβαίνοντας σε μια ακραία και απευκταία, κατά την γνώμη μας, ενέργεια, όπως ο αποκλεισμός της Ακρόπολης.
Εμείς οι έλληνες αρχαιολόγοι παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια την συστηματική υπονόμευση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με στόχο την απαξίωσή της απέναντι στον πολίτη, ο οποίος, λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, ταλαιπωρείται στις συναλλαγές του με το ΥΠΠΟΤ. Οι επεξεργασμένες προτάσεις των μαχόμενων αρχαιολόγων για την βελτίωση της λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την προστασία των μνημείων και την εξυπηρέτηση του πολίτη προσκρούουν στην αδιαφορία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
Για τα παραπάνω, το ΔΣ του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010, ζητώντας:

Monday, April 13, 2009

Η ΝΕΚΙΑ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ - Θέσεις και Προτάσεις


Οι αρχαιολόγοι… στο νέο ψηφιακό περιβάλλον

Πάντα στις συζητήσεις και στις συνελεύσεις μας το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα οικονομικά και άλλα δικαιώματά μας, στα προβλήματα που έχουμε ως κλάδος και στις διεκδικήσεις ή στις διαφορές μας με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ως ΝΕΚΙΑ επιδιώξαμε να παραμείνουμε συνεπείς σε ότι υποστηρίξαμε πριν τις προηγούμενες εκλογές και άλλοτε συμφωνώντας άλλοτε με διαφωνίες, τηρώντας την αρχή της εναλλαγής των εκπροσώπων μας στο ΔΣ, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στη λήψη αξιόπιστων αποφάσεων για τις διεκδικήσεις του συλλόγου.

Έχει έρθει όμως από καιρό η στιγμή να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και για τις υποχρεώσεις που έχουμε ως αρχαιολόγοι και ως δημόσιοι λειτουργοί απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες. Ίσως θα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης να συνειδητοποιήσουμε, ότι ρόλος μας και υποχρέωσή μας είναι και η απόδοση της πολιτισμικής πληροφορίας πίσω στο κοινωνικό σύνολο, όπου ανήκει και αυτό να γίνει επιτέλους τώρα!

Ως αρχαιολόγοι πρέπει να καταστήσουμε τον πολίτη σύμμαχο στο έργο μας, μακριά από συντεχνιακές και ελιτίστικες συμπεριφορές. Δεν αρκεί πλέον ο έλεγχος μιας περιοχής, οι ανασκαφές ή η συμμετοχή μας σε συνέδρια και ημερίδες εσωτερικής κατανάλωσης στις οποίες άλλωστε ελάχιστοι μη ειδικοί συμμετέχουν. Πρέπει κάποτε όλοι να παραδεχτούμε, ανοιχτά, ότι ο πολίτης δεν έχει πρόσβαση ούτε καν στην πληροφορία που τον αφορά άμεσα, αφού δυσκολεύεται να ενημερωθεί ακόμη και για το τι βρέθηκε στο οικόπεδό του.

Η συνεργασία μεταξύ μας ώστε να ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες στη δουλειά μας και να τη διευκολύνουν, οι εφαρμογές τους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η συμμετοχή μας σε ημερίδες πληροφόρησης (πχ σε συλλόγους, δήμους, σχολεία ή κοινότητες) αποτελούν απαραίτητες ανταποδοτικές δράσεις για τους πολίτες, καθώς θα μπορούσαν να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για νέα ευρήματα και ανασκαφές στην περιοχή τους και κατ’ επέκταση θα ήταν πιο εύκολο να εκτιμήσουν τη ιστορία τους και τη χρησιμότητά της όσο και το δικό μας έργο, χωρίς να απαξιώνουν διαρκώς την παρουσία μας.

Η ΝΕΚΙΑ πιστεύει πως έχει περάσει ο καιρός και πως θα πρέπει να αφήσουμε μακριά τους φόβους και τις εμμονές μας ως κλάδος, ώστε να μοιραστούμε με όλους την εμπειρία και την πολύτιμη γνώση που έχει αποκτηθεί, χωρίς να θεωρούμε ως «ιδιοκτησία» μας τις αρχαιότητες που ανασκάπτουμε, μόνο και μόνο επειδή εμείς έτυχε να τις ανασκάψουμε ή να είμαστε υπεύθυνοι της περιοχής που βρέθηκαν.

Είναι γεγονός, πως ο όγκος του υλικού που είναι συσσωρευμένο και διαρκώς συσσωρεύεται στις αποθήκες των μουσείων και των Υπηρεσιών πλέον δεν μπορεί να «δαμαστεί» και δεν θα αρκούσαν ούτε τρεις γενιές επιστημόνων για να δημοσιευτεί. Επομένως, προς τι όλες αυτές οι αγκυλώσεις που απαγορεύουν ουσιαστικά στον πολίτη να μάθει την ιστορία του;

Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο αρχαιολογικός νόμος σε σχέση με τις δημοσιεύσεις των ανασκαφικών αποτελεσμάτων είναι σαφής, όπως είναι σαφής και ο κύριος στόχος του ΥΠΠΟ εφεξής: «Υλοποίηση του Εθνικού Ιστού Πολιτισμικής Γνώσης». Η κοινωνία της πληροφορίας που ζούμε σήμερα επιτρέπει και επιβάλλει την πρόσβαση όλων των πολιτών στη γνώση και για τον σκοπό αυτό είναι δυνατό να αξιοποιηθούν νέες, ήδη υπάρχουσες, τεχνολογίες, που οι Έλληνες αρχαιολόγοι τελευταία ανακάλυψαν, οι περισσότεροι όμως εξ αυτών αρνούνται να αξιοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν ή έστω στοιχειωδώς να εξοικειωθούν μαζί τους. Κι αυτό, όχι γιατί προσκρούει σε μια φυσική αδυναμία, αλλά γιατί η γνώση και τα ευρήματα είναι είτε «δικά τους», είτε «αδημοσίευτα».

Έχουμε άραγε ποτέ μετρήσει ο καθένας ξεχωριστά κατά πόσον ουσιαστικά υπηρετούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά ή μη μόνο την προσωπική μας φιλοδοξία; Έχουμε ακριβή αίσθηση της υποχρέωσης έναντι της Ιστορίας, που περιμένει να συμπληρώσουμε τα κομμάτια της; Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι ως κλάδος να κάνουμε την παραδοχή, ότι ενώ εμείς οι ίδιοι επιλεκτικά παραβλέπουμε κάποια σημεία του Νόμου που μας αφορούν, απαιτούμε ωστόσο από τους πολίτες να τον εφαρμόσουν και μάλιστα με τρόπο επιθετικό; Ενημερώνουμε τους πολίτες για το δικαίωμα αποζημίωσης που προβλέπει ο νόμος για τη στέρηση χρήσης του οικοπέδου τους; Μπορούμε να παραδεχτούμε πως η αρχαιολογική υπηρεσία δεν είναι πεδίο άσκησης εξουσίας; Είναι οι δημοσιεύσεις μας εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος; Πόσο έγκαιρα καταθέτουμε στο αρχείο της Υπηρεσίας τα ημερολόγια, τις εκθέσεις, τις φωτογραφίες και τα σχέδια των ανασκαφών μας και ποια είναι η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς;

Οι πολίτες θέλουν και απαιτούν πλέον καθολική πρόσβαση στην πολιτισμική πληροφορία. Εάν εμείς δεν ανταποκριθούμε έγκαιρα σε αυτήν την επιταγή της κοινωνίας και δεν αρχίσουμε να εργαζόμαστε άμεσα προς αυτήν την κατεύθυνση, τότε δεν υπηρετούμε τον πολιτισμό, εκείνον που οι ίδιοι ισχυριζόμαστε ότι υπηρετούμε.

Η διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ακόμα και μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών δεν αποκλείει τους αρχαιολόγους από καμία διαδικασία. Απεναντίας προϋποθέτει τεκμηρίωση, καταγραφή και μελέτη των ευρημάτων, που οδηγούν στη διατήρηση, στην προστασία και τέλος στην ανάδειξή τους, που θα επιτευχθεί μόνο αν αλλάξουμε αυτήν την εσωστρέφεια και την κακή νοοτροπία που θέλει τις αρχαιότητες να «μας ανήκουν» και που δεν μπορούν να ανήκουν σε κανέναν άλλο μέχρι εμείς να αποφασίσουμε να κάνουμε κάποτε μια δημοσίευση.

Τη στιγμή που τα περισσότερα μουσεία του κόσμου αλλά και πολλά ιδιωτικά ελληνικά μουσεία εξοπλίζονται με νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικούς ξεναγούς, ψηφιακές εφαρμογές, εκπαιδευτικές τεχνολογίες κλπ, εμείς τοποθετούμε ένα ακόμη εύρημα πιο βαθειά στην αποθήκη και αφήνουμε τα δημόσια μουσεία να «γερνούν» και να γίνονται όλο και πιο αυτιστικά, κλεισμένα στον εαυτό τους, καθόλου ελκυστικά για τους επισκέπτες και καθόλου εξωστρεφή.

Πιστεύουμε πως ο ΣΕΑ οφείλει να προσπαθήσει πολύ για να ανατρέψει κακές πρακτικές και θα πρέπει να μην αποφύγει την σύγκρουση με παρωχημένες επιστημονικές δεοντολογίες. Η αρχαιολογική υπηρεσία σήμερα προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στους πολίτες και για το γεγονός αυτό φταίμε εμείς. Είναι δική μας υποχρέωση να ξεπεράσουμε τους φόβους μας τώρα, να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα και να αλλάξουμε τελικά συμπεριφορά.

Αν για όλα αυτά χρειάζονται πολλές ζωές, ας σταματήσουμε προς στιγμήν και ας σκεφτούμε. Έχουμε μόνο μία!

10 Απριλίου 2009
ΝΕ.ΚΙ.Α
Nekia
NEKIA